Fifampidinihana mahakasika ny « Valeurs marchandes » teny Ampandrianomby

Taorian’ny atrikasa fakan-kevitra notontosaina teny Ivato ny herinandro lasa teo dia nitohy teny Ampandrianomby ny fifampidinihana teo amin’ny mpisehatra ahitana ny  » opérateurs,exportateurs,lapidaires » sy ireo tompon’andraikitra mpitantana eo anivon’ny Ministeran’ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika na ny « Administration minière » mahakasika ny fetram-bidy farany ambany ho an’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany na « valeur marchande ». Dinika izay naharitra hefarana, nanomboka ny Talata 23 Aogositra lasa teo ary nifarana ny Zoma 26 Aogositra 2022.

Manodidina ny 40 eo ho eo ireo mpandraharaha sy mpisehatra voakasika tonga niara-nifampidinika tamin’ny tompon’andraikitry ny Ministera ny andro voalohany nanombohan’ny fifanakalozana. Taorian’ny fifampiresahana dia tapaka sy nifanarahan’ny rehetra fa « Comité restreint » ahitana solotena 8 avy amin’ireo mpandraharaha no hiara-hifandinika ny tohiny amin’ireo mpitantana eo anivon’ny Ministera.

Nandritra ny fifampidinihana dia samy niara-nanaiky na ny avy amin’ny mpandraharaha na ny Ministera fa efa tsy mifanentana amin’ny zava-misy intsony ny fetram-bidy farany ambany ampiasaina izay efa tamin’ny taona 2001 noho ny tsy fisian’ny fanavaozana mihintsy tao anatin’izay 20 taona izay. Mba hahamoramora kokoa ny fampiasana ity volavolana fetram-bidy farany ambany ho an’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany ity dia nifanarahan’ny mpiara-nidinika fa ny Dolara no ampiasaina amin’izany.

Tanjon’ity fifanakalozana sy fifampidinihana ity ny nampitoviana ny tadin-dokanga teo amin’ny ankolafy roa tonta mba hifandraika sy hifanaraka amin’ny vanim-potoana sy ny zava-misy marina ny fetram-bidy farany ambany alaina ho an’ny  fanondranana harena an-kibon’ny tany. Fetram-bidy hamelona ireo mpandraharaha mpisehatra nefa koa tsy hamono antoka fa hampidi-bola ho an’ny fanjakana amin’ny alalan’ny harena an-kibon’ny tany rehefa hiverina hisokatra indray ny fanondranana. Dingana manaraka hirosoana ny famoahana didim-pitondrana hametrahana izay fetram-bidy farany ambany ho an’ny fanondranana harena an-kibon’ny tany izay.

©️ MMRS/DCRI – Août 2022